For all information regarding the Rolling Film Festival Program please check www.rollingfilm.org
This site is currently being upgraded and will be available on the 14th of April. The films will be available on the 16th April from 20:00h.

Për informata shtesë,dhe programin e festivalit ju lutem kontrolloni: www.rollingfilm.org
Për momentin website është duke u rregulluar. Do të jetë i online me 14 Prill, ndërsa filmat mund ti shihni nga data 16 Prill prej orës 20:00.

Za sve informacije u okviru Rolling Film Festivala, molimo vas da proverit nas zvanični veb sajt www.rollingfilm.org
Ova veb sajt stranica trenutno nije dosputna. Navratite 14og Aprila. Filmovi će biti dospupni 16og. April u 20:00h.

Sa o informacijes acal o Rolling Film Festival diken amari stranica www.rollingfilm.org
Kaka vebsajt akanaske nane dospupno. Ka ovel dospupno 14. April. O filmja ka oven katka te diken pes Karo 16. April ko 20:00